Flip book element

Ticketing Software

Karakteristike

 • mogućnost online kupovine karata ili na licu mesta.
 • mogućnost izdavanja dugoročnih karata, RFID kartice ili narukvice.
 • mogućnost izdavanja RFID kartica za zaposlene sa opcijama ograničavanja kontrole.
 • Izveštaji sa opcijom exporta u Excel formatu.
Прочитајте још

Ticketing controller (mini server) – MS-AC

Karakteristike

 • H3 Quad-core Cortex-A7H.265/HEVC4K
 • 10/100 Ethernet RJ45
 • Napajanje 12 V DC
 • IP 25
 • DIN montaža
 • 500.000 događaja
 • Neograničen broj korisnika
Прочитајте још

Pešačka barijera – Ozak 700 E N1-IT

Karakteristike

 • max 97 prolaza/minut
 • nominalno -20 prolaza/minut
 • indikator smera
 • napajanje 220V AC
 • QR kod čitač
 • RFID čitač Mifare/ Standard 125 kHz
Прочитајте још

RGB DISPLAY P8 – ETH

Karakteristike

 • Dimenzije  640 x 480 mm
 • LED tehnologija piksel P8
 • Napajanje 220V AC 50Hz
 • IP 65
 • IP konekcija
Прочитајте још

RF Media Converter RFM–GE

Karakteristike

 • GSM na Ethernet
 • Napajanje 12V do 24 V
 • IP 25
 • DIN montaža
 • Platforma Quectel M66
Kategorija: Oznaka:
Прочитајте још

RF Media Converter RFM–UE

Karakteristike

 • RF 868 Mhz na Ethernet
 • Napajanje 12V do 24 V
 • IP 25
 • DIN montaža
Kategorija: Oznaka:
Прочитајте још

RF Media Converter RFM–LE

Karakteristike

 • LoRaWAN EU 868Mhz na Ethernet
 • LoRaWAN MAC verzija: V1.0
 • Napajanje 12V do 24 V
 • IP 25
 • DIN montaža
 • Platforma ASR6501
Kategorija: Oznake: , ,
Прочитајте још

RF Media Converter RFM–LC

Karakteristike

 • LoRaWAN EU 868Mhz na CAN Bus
 • LoRaWAN MAC verzija: V1.0
 • Napajanje 12V do 24 V
 • IP 25
 • Platforma ASR6501
Kategorija: Oznake: , ,
Прочитајте још

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.