Poslednja revizija: 30. mart 2021.

Firmi Inova Tech d.o.o. je posvećena zaštiti vaše privatnosti i zaštiti vaših ličnih, poslovnih i finansijskih podataka.

Svrha ove Izjave o privatnosti je da vas informiše o vrstama ličnih podataka, kako su definisane u nastavku, koje Inova Tech d.o.o. prikuplja, koristi i otkriva. Objašnjava kako te informacije koristimo i otkrivamo, izbore koje imate u vezi sa takvom upotrebom i otkrivanjem i kako te informacije možete kontrolisati.

Ova Izjava o privatnosti dizajnirana je da zadovolji standarde propisane teritorijalnim zakonodavstvom i najboljom praksom. Pored svih zakona specifičnih za teritoriju, i dalje se podvrgavamo pravilima poverljivosti profesionalnih tela na teritoriji.

Povremeno možemo izvršiti promene u ovoj Izjavi o privatnosti. Izjava o privatnosti je aktuelna od „poslednjeg revidiranog“ datuma koji se pojavljuje na vrhu ove stranice.

Mi ćemo se prema Ličnim podacima odnositi na način koji je u skladu sa Izjavom o privatnosti prema kojoj su prikupljeni i našom Politikom privatnosti, osim ako nemamo vaš pristanak da ih tretiramo drugačije. Ova Izjava o privatnosti odnosi se na sve informacije koje sakupljamo ili primamo o vama iz bilo kog izvora.

Saglasnost

Korišćenjem sajta kompanije Invoa Tech d.o.o. ukljucujuci I sve druge domena I poddomena koijim pristupate putem internet adrese www.inovatechit.com dajete saglasnost na uslove ove Politike privatnosti. Inova Tech d.o.o. zadržava pravo da povremeno izmeni uslove iz ove Politike privatnosti. S tim u vezi ćete biti blagovremeno obavešteni.

Prikupljene informacije se koriste u sledećim slučajevima

popunjavanje formi u zahtevima za informacijama
ponuda novih proizvoda
poboljšanje efektivnosti naših veb stranica, servisa i proizvoda
sprovođenje istraživanja i analiza
obezbeđivanje i pružanje korisničkih servisa
slanje informacija u marketinške svrhe
Analiza podataka putem analitike

Upotreba sakupljenih informacija

Možemo da otkrijemo Vaše podatke o ličnosti ovim korisnicima:
Našim povezanim kompanijama. Obrađivačima podataka, koji će podatke o ličnosti da obrađuju u naše ime u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije,na način na koji se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose.

Drugim korisnicima, ukoliko su obavezni da tako postupe po nalogu suda ili nalogu koji je izdao drugi organ vlasti ili ih zakon na to obavezuje. Vaše podatke možemo preneti i van teritorije Srbije našim povezanim pravnim licima u cilju poboljšanja naših usluga, proizvoda i servisa.

Koje lične podatke prikupljamo

Vaše kontakt informacije (ime, prezime, poštanska i e-mail adresa, broj telefona) informacije za isporuku (adresa za isporuku). Takođe podatke koje prikuplja treća strana putem servisa Google Analytics.

Korišćenje Internet kolačića (Cookies)

Internet kolačić je mala datoteka koja se putem Veb stranica generiše I čuva na Vašem racunaru. Oni omogućavaju čuvanje informacija o Vašim podešavanjima i sesijama i dozvoljava pristup Veb stranicama bez ponovne personalizacije. Ta vrsta prikupljenih podataka može da uključuje Vaše prethodno odredište, korišćeni pregledač, operativni sistem, pretraživač, trajanje Vaše posete vebsajtu, IP adresu I Google Analitics servise.

Pomoću kolačića prikupljamo i informacije o tome kako koristite naš veb sajt i o Vašem ponašanju online.

Možete da onemogućite skladištenje kolačića u određenim podešavanjem Vašeg internet pretraživačaTakođe možete onemogućiti Google-u da snima podatke koji se odnose na Vašu upotrebu vebsajta, koje je kolačić generisao (što uključuje i IP adresu)

Koja prava imate u vezi sa ličnim podacima

Pravo na prigovor i pritužbu (korisnik ima pravo da prigovori na način obrade njegovih ličnih podataka koji može podneti direktno Inova Tech d.o.o. ili da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Pravo na ograničenje obrade. U svakom trenutku korisnik ima pravo da traži ograničenje obrade njegovih ličnih podataka.

Sigurnost Vaših podataka

Inova Tech d.o.o koristi siguran pristup (https) na sajtu www.inovatechit.com I na svim domenima I poddomenima kojima pristupate preko sajta firme Inova Tech d.o.o.

Da bi zaštitili podatke koji se skladište na našim serverima. Redovno pratimo I ažuriramo sve naše sisteme u cilju maksimalne zaštite naših korisnika.

Međutim ne možemo snositi odgovornost za štetu koja može nastati prilokom krađe Vaših pristupnih lozinki. Vaša je odgovornost da koristite sve mere zaštite u cilju onemogućavanja trećih lica da dođu u posed Vaših podataka.

Prilikom plaćanja platnim karticama nakon unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, kompletan proces naplate se obavlja na internet stranicama banke.

Plaćanje u Republici Srbiji se vrši u dinarima (RSD). Ukoliko se korisnik opredeli za plaćanje platnim karticama inostranih banaka izdavalaca, iznos transakcije u dinarima biće konvertovan u valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju platne kartice korisnika, iznos će se konvertovati u lokalnu valutu korisnika, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.

Koliko čuvamo Vaše podatke o ličnosti

Podaci koje obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti, čuvaju se do momenta dok ne povučete Vašu saglasnost. Vašu saglasnost možete povući u svakom momentu

Podaci prikupljeni u cilju pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 meseci od datuma poslednje transakcije. Radi uvida u garantni period.

Kontaktirajte nas

Inova Tech d.o.o.

Ratka Mitrović 130. 11030 Beograd

office@inovatechit.com