Posetom ili kupovinom na sajtu www.inovatechit.com ili putem domena i poddomena prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Inova Tech d.o.o. zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Izjava o zaštiti privatnosti

Inova Tech d.o.o. prikuplja osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje na osnovu pristanka samog korisnika.

Maloletnici mogu koristiti internet prodavnicu uz nadzor roditelja ili staratelja. Inova Tech d.o.o. ima pravo da otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja, prema zakonskim ograničenjima.

Radno vreme

Online prodavnica radi od 00-24h, 365-7 . U slučaju tehničkih problema ili tokom redovnog održavanja sajt može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obavešteni.

Plaćanje

Podržavamo online plaćanje putem QR IPS sistema, putem bankarskih kartica, pouzećem i virmanom. Sigurnost podataka prilikom plaćanja garantuje QR IPS platforma i Banke procesori plaćanja. Podaci o platnoj kartici ni u jednom trenutku nisu dostupni kompaniji.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Reklamacije

Svako oštećenje pri transportu i eventualnu neispravnost nekog proizvoda kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe. Oštećenu robu po mogućstvu fotografišete i fotografiju pošaljete na mail adresu support@inovatechit.com

Ako tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas odmah obavestite tako što ćete nas kontaktirati telefonom ili nam poslati email sa opisom problema i vašim kontaktom.

Po prijemu robe, nakon konstatovanja da je roba bez fizičkog oštećenja u roku od 24h ukoliko kupac ima pravo na povraćaj sredstava usled kvara koji podleže garanciji izvršićemo povraćaj sredstava po želji kupca, koristeći ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u prvobitnoj transakciji na isti račun sa koga je izvršena transakcija.

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon)

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora). Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora. Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču. Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača. Uz račun, dostavlja se potrošaču obrazac za odustanak od ugovora.

Izjava o konverziji:

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Izjava o dostavi robe:

Isporuka se vrši putem dostupnih kurirskih službi po njihovom važećem cenovniku. U zavisnosti od trenutnih kapaciteta rokovi za isporuku zavise od količine i tipa proizvoda. Roba koja se nalazi na stanju biće poslata u roku od 24 h od naplate. Za robu koja nije na stanju bićete obavešteni o roku isporuke putem maila.

Zaštita privatnosti podataka

Prikupljamo samo neophodne osnovne podatke o klijentima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika. Vaši podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima. Ovim se obavezujemo da prikupljene podatke nećemo koristiti u bilo koje druge svrhe, niti ćemo iste učiniti dostupnim bilo kom trećem licu bez saglasnosti klijenta.