Ključne prednosti:

  1. Inovativna OBD elektronska automatska zaštita
  2. Nije potrebno fizički izmestati OBD konektor
  3. Automatski rad.
PORUČI

Trenutni problem:

Na tržištu postoje mehaničke zaštite gde se fizički blokira pristup OBD konektoru.

Mana tih zaštita je u tome što je pristup žicama i dalje moguć bez obzira na blokadu konektora. Korisnik mora da nosi ključ uvek sa sobom.

Električna zaštita gde se pomešaju žice i promeni OBD konektor.
Mane tog rešenja su u tome što su i dalje prisutni komunikacioni vodovi i lako ih je pronaći bez obzira na razmeštaj.

Mora se nositi ispravan kabal sa sobom. U praksi se drži u kaseti vozila, gde i lopovi imaju pristup. Ili se ostavi kući, to je onda problem kada auto ostane u kvaru na putu.

Prednosti:

  1. Nema potreba da se nosi bilo kakvi ključevi, daljinci, konektori
  2. Komunikacioni vodovi su fizički odspojeni. Visok stepen sigurnosti.
  3. Elektronska zaštita i automatski rad, bez potreba za nošenjem bilo kakvih dodatnih stvari.
  4. Laka instalacija za 15 minuta po vozilu.
  5. Napredna opcija sa bluetoothom, logovanje kilometraže i stila vožnje, grešaka automobila i stanja delova