Novi nivo

BEZBEDNOSTI


Tehnologija u službi zaštite života

PROMENIMO LOŠU STATISTIKU

i sačuvajmo živote

18-30%

od ukupnog broja su mladi i početnici u vožnji

Mladi vozači spadaju u grupu

VISOKO RIZIČNIH

vozača u svakoj zemlji

Na svakih 10 mladih koji stradaju pogine

JOŠ 13

drugih vozača

Pogledajte video uputstvo

Pogledajte kako funcioniše naše rešenje

Kako nam SAFEOMATIC pomaže?

 • smanjenje rizika od saobraćajnih nesreća,

 • formiranje dobrih navike u vožnji,

 • uštedu novca zbog optimizovanog načina vožnje.

 • PLUS: Inovativna zaštita automobila od krađe!

NAJBOLJE INOVACIJE – 2020.

Učešćem na takmičenju Najbolje tehnološke inovacije za 2020. godinu u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potvrđeno je funkcionisanje SAFEOMATIC uređaja na Tehničkoj recenziji od strane profesora sa fakulteta.

Jednostavno povezivanje

SAFEOMATIC se jednostavno povezuje na Vaš automobil i prenosi zabeležene podatke na Vaš mobilni uređaj

Osnovne prednosti korišćenja

SAFEOMATIC se jednostavno povezuje sa automobilom i preko Bluetooth konekcije šalje sve podatke na mobilni telefon. Uređaj prikuplja i beleži sve podatke o načinu vožnje čime aktivno utičemo na:

 • smanjenje rizika od saobraćajnih nesreća,
 • formiranje dobrih navike u vožnji,
 • uštedu novca zbog optimizovanog načina vožnje.

PLUS: Inovativna zaštita automobila od krađe
uz kupovinu još jednog uređaja.

Prilikom prikupljanja podataka SAFEOMATIC ne beleži podatke o lokaciji čime se ne narušava privatnost korisnika.

poruči

Kako funksioniše?

Podaci se prikupljaju tako što korisnik preko bluetooth-a na telefonu očita podatke, približi telefon kolima ili uđe u kola sa aktiviranom bluetooth konekcijom, pokrene aplikaciju i pokrene sinhronizaciju podataka koje se automatski učitaju u telefon.

Izborom perioda iz kalendara za koji želi da pregleda podatke jednostavno može da uporedi i dobije pregled gde i šta može da promeni u načinu vožnje.

Uređaj čita u realnom vremenu podatke iz automobila i na bazi tih podataka generiše nove podatke:

 • Kilometražu sa tačnošću od 1.06% do 3%

 • Brzinu

 • Broj obrtaja

 • Predviđa stanje akumulatora na bazi izmerene vrednosti napona i pada napona u jedinici vremena

 • Registruje nagla kočenja

 • Stil vožnje

 • Vreme i datum početka i kraja svake vožnje

 • Broj kočenja (promene brzine od 10km/h vremenu od 2 sec, bez povećanja broja obrtaja)

 • Servisne intervale, mali i veliki servis na bazi pređenih kilometara i stila vožnje

 • Predviđa na bazi pređenih kilometara, tipa vožnje, gradska – autoput intervale za zamenu pneumatika

 • Greške motora po OBD2 standardu (dalji razvoj na UUDS unified diagnostic services, WWH )

Uređaj je univerzalan, pruža istu funkcionalnost za sve automobile, ne zavisi od proizvođača automobila. Autonomni rad, ne zahteva stalno povezan telefon, ne zavisi od operativnog sistema smartfona.

poruči

NAŠI KORISNICI

AUTO ŠKOLE

Prilikom učenja vožnje prikupljaju se značajni podaci koji se kasnije mogu koristiti kako za unapređenje, tako i za kontrolu.

poruči

MLADI VOZAČI

Dodatni motiv i element koji može da utiče na mlade vozače da svoj stil i način vožnje oblikuju na najbezbedniji i efikasniji način.

poruči

PROFESIONALNI KORISNICI

Firmama i kompanijama koje imaju vozne parkove SAFEOMATIC omogućava praćenje stila i načina vožnje. Time se povećava bezbednost i efikasnost celokupnog voznog parka.

poruči