KOMPLETNO REŠENJE ZA UPRAVLJANJE OTVORENIM I ZATVORENIM PARKING PROSTORIMA

ON-STREET SMART PARKING

Inova Tech SmartPARKING sistem je fokusiran na eliminisanje
problema koji nastaju u tradiconalnim parking sistemima.

Dizajniran kao fleksibilno i modularno rešenje koje se može
nadograđivati tokom eksploatacije.

OSNOVNE PREDNOSTI


• Smanjeno zagušenja
saobraćaja
• Smanjenje zagađenja
vazduha
• Komfor za korisnike
•Smanjeno zadržavanje vozila
u centru
• Povećanje naplate do 30%
• Bolji nadzor i kontrola

TOPOLOGIJA SISTEMA

Sve informacije se dobijaju i obrađuju na
sistemskom serveru.

OPCIONO: ugradnja displeja na ulici.

NADZEMNE GARAŽE
Sistem je prilagođen za upravljanje i
nadzemnim garažama i omogućava:
– informacije o zauzetosti,
– sistem plaćanja,
– rezervacije.

PARKING MESTA I REZERVACIJE

Korišćenjem smart phone tehnologije, sistem omogućava upravljanje svim
potrebnim parametrima, kao što su:
• Dostupnost
• Planiranje
• Navođenje
• Mapiranje
• Notifikacija

DODATNA PREDNOST

Korisniku parkinga je
omogučena rezervacija
parking mesta unapred, putem
mobilne aplikacije.

OFF-STREET SMART PARKING

Naš pristup: AGILE METHODOLOGY

Naš sistem za upravljanje Off-street parking biznisom obuhvata:
– Novu i savremenu platformu zasnovanu najsavremenijim tehnologijama
– komoletna ardverska rešenja i u ređaje u okviru sistema
– Integracijau sa postojećim barijernim sistemima
– sinhronizaciju sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom
– monitoring celokupnog sistema
– realizaciju svih građevinskih radova.

DELOVI SISTEMA

• Senzori za parkiranje
• Inovativni senzori za detektovanje vozila
• LED ekrani za navigaciju kroz garažu
• Aparati za naplatu (novac i kartice)
• Kamere za prepoznavanje i očitavanje tablica
na vozilu
• Barijerni sistemi
• Aplikacija za plaćanje (web-based)

USLUGE

• Kreiranje softvera po zahtevu
• Kreiranje hardvera i uređaja prema specifičnim zahtevima
• Održavanje sistema
• Tehnička podrška
• On-line održavanje sistema
• Treninzi
• Analitika podataka
• Kontrola nad svakim parking mestom
• Upravljanje ostvetljenjem sa ciljem smanjenja potrošnje električne energije

DISPLAY 868 DP-102

POŠALJI UPIT

Parking sensor – ugradni PS-U100 868

POŠALJI UPIT

GATEWAYS OW-PG 868

POŠALJI UPIT

Parking sensor – nadgradni PS-N100 LoRaWan

POŠALJI UPIT

GUIDANCE SENSORS UZ-100

POŠALJI UPIT