Alarm monitoring IaaS (Infrastructure as a Service)

Smart Alarm WEB monitring je inovativni način prikupljanja i obradu alarmnih stanja sa objekata. Prateći savremene tehnologije firma Inova Tech je razvila rešenje koje donosi uštedu i poboljšanje u funkcionisanju Alarm monitoring centara i nudi instalaterima i krajnjim korisnicima značajne uštede jer nije potrebno posedovati monitoring hardver i softver.

Sistem se sastoji od cloud monitoring centra. Korisnici se loguju na sistem pomoću korisničkog imena i lozinke.

WEB alarm – Contact ID & IP

Monitoring servis IaaS za moniotring centre, instalatere, krajnje korisnike…

Automatizovan softver koji na osnovu indikacija od parametara preuzima akciju u prevenciji (kvara, obijanja, nepogoda) baziran na osnovu cloud tehnologija. AI algoritam uči iz vašeg ponašanja i podsetiće vas da niste aktivirali alarm…

Servis nudi integracija sa cloud automatizovanim AI softverom, predikciju i kontrolu parametara (kada je menjana baterija, stanje sistema), značajnu uštedu troškova monitoring centara u isto vreme povećanje sigurnost i kvaliteta usluge, softversku analizu situacije i pravovremenu reakciju – ljudski faktor je sveden na minimalnu meru.

Može se integrisati bilo koji sistem koji podržava Contact ID format. Takođe
Paradox IP integracija je podržana.

1. Rešenje za Monitoring Centre

 • Ušteda u opremi i ljudstvu
 • Povećanje efikasnoti 24h/7 softver nadzire i obrađuje sve parametre
 • Smanjenje potrebne opreme monitoring centra, kao baterijsko, rezervno napajanje
 • Dodatna sigirnost u vidu redudantnosti. WEB alarm služi kao back-up postojećem sistemu Monitoring centra.
 • Automatizacija
 • Integracija pomoću API-a sa drugim sistemima. Automatsko Izdavanja faktura, kontrola naplate.

2. Rešenje za Instalatere

 • Automatske notifikacije o kvaru ili potrebnom održavanju
 • Monitoring dodatna usluga koja se nudi klijentu
 • Pregled svih klijenata na jednom mestu
 • Bez dodatnog hardvera
 • Pravovremeno i olakšano održavanje (notifikacije o svim „Trouble code„ događajima)

3. Rešenje za krajnje korisnike

 • Jednostavano korišćenje putem Korisničkog naloga i web interfejsa
 • Trenutni uvid u stanja alarmnog sisteme(bilo kojeg proizvođača)
 • Notifikacije i podešavanje o izabranim događajima (primer: kada se aktivira/deaktivira alarm obavesti me e-mailom)
 • Pregled događaja (vreme uključenje/isključenja, gubitak napajanja, greške sistema)
 • Slanje notifikacija prema unapred zadatim pravilima (primer: kada zaposleni dolaze na posao)

Monitoring Softver

Web Alarm Login

Softverska prezentacija

Monitoring Dashboard

Monitoring Događaji

Monitoring Korisnici/Zone

Monitoring Podešavanja

Monitoring Operateri

Monitoring Mapa objekta