Sistem za kontrolu i naplatu parkinga. Upravljanje i kontrola rampama, kapijama, vratima, bolardima…

Monitoring statusa rampi

Monitoring statusa rampi i zauzetosti parkinga u realnom vremenu.

prednosti:

 1. Kompletan menadzment parkinga i zgrada za poslovne korisnike
 2. Kreiranje parking zona, dodeljivanje parking mesta tim zonama
 3. Unos informacija za svaku zgradu ( kvadratura i koliko kvadrata ima svaki klijent zakupljeno)
 4. Unos različitih klijenata (Primer: firme koje imaju zakupljena parking mesta) i dodeljivanje parking zona i parking mesta klijentima.
 • Kreiranje parking zona
 • Unos informacija o zgradama koje imaju pristup parkingu
 • Unos klijenata
 • Dodeljivanje parking mesta klijentima
 • Unos informacije koliko klijent ima zakupljenog prostora u zgradi
 • Mogućnost da se taksi vozila automatski puštaju na parking sa ograničenim vremenom zadržavanja
 • Najava posete i rezervacije parking mesta za posetioce klijenata – rezervacija se vrši pomoću registartskih tablica, a na rampama su instalirane kamere za čitanje tablica
 • Operater ima mogućnost razgovora sa nenajavljenim posetiocem putem interfona i zatim na osnovu prikupljenih informacija od posetioca sistem proverava da li klijent ima slobodnih mesta za posetioce
 • Svaki klijent ima odvojena parking mesta u sistemu za posetioce i za zaposlene
 • Unos tablica ili tagova u crnu listu

Kartice i LPR

Kontrola parkinga podržava različite tipove kartica za identifikaciju.

 • RFID 125 kHz, Mifare + 70 drugih tipova kartica (SO14443A: LEGIC Advant1), MIFARE Classic EV12), MIFARE Classic, MIFARE Mini, MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV22), MIFARE DESFire Light3), MIFARE Plus S, X, MIFARE Pro X4), MIFARE Smart MX4), MIFARE Ultralight, MIFARE Ultralight C, MIFARE Ultralight EV1, NTAG2xx, PayPass4), SLE44R35, SLE66Rxx (my-d move)4), Topaz,  ISO14443B, ISO15693, STANDARD 125KHZ, 134,2 KHZ)
 • UHF kartice

Mogucćnost povezivanja LPR kamera za prepoznavanje tablica.

Naplata parkiranja

 • Mogućnost definisanja različitih cena parkiranja – Sistem računa cenu parkiranja po svakom započetom satu. Mogućnost definisanja cene za svaki sat različitu. Primer: prva 2 sata besplatno, 3 sat 1 EUR, od 4-og sata pa na dalje 0.5EUR
 • Unos post paid korisnika koji ulaze i izlaze pomoću RFID kartica. Mogućnost definisanja različitih paketa u zavisnosti od trajanja i cene. Primer: mesečni korisnici, nedeljni korisnici …
 • Monitoring ispravnosti uređaja u sistemu
 • Finansijski izveštaji
 • Izveštaji o ulazima i izlazima korisnika