Osnovna namena kuća u prošlosti beše da pruži zaštitu od vremenskih uslova itd… Kuće u modernom vremenu treba da pruže mogućnost razmene informacija, energetske efikasnosti, sigurnost, interakciju sa vlasnikom, veštačku inteligenciju, predikciju i preventivu štete.

Inova Tech nudi napredna savremena rešenja u oblasti Naprednog življenja. Naša smart cloud infrastruktura nudi Big data integraciju.

Ono što nudimo je integracija sa već postojećim alarmnim sistemom ili ugradnja novog, integracija i obrada video signala, kamere u funkciji prepoznavanja lica, nadzora itd. Nudimo i napredne video analize koje prepoznaju potencjalne probleme starih osoba. (mogućnost health care integracije)

Connected house

Ova tehnologija nudi mogućnost spajanja krajnjih korisnika direktno sa dobavljačima raznih vrsta usluga. Benefit imaju krajnji korisnici u uštedi energije i vremena, sigurnosti.

Povezivanje pametnih kuća sa:

 • Eco systemom za generisanje profita
 • Health monitoringom
 • Senzorom vazduha (detekcija kvaliteta vazduha, temperaturom)
 • Weather stanicom koja će vas upozoriti na nepogodu i sprečiti štetu.

Korisnici naše platforme automatski plaćaju manje osiguranje.

Connected house

 • Čitac kartica
 • Otvaranje vrata telefonom
 • Garaža – parking
 • Provera prozora – klima
 • Svetlo
 • Detekcija pokreta – alarmna funkcija
 • Detekcija vode
 • Grejanje
 • Automatizovano zalivanje sa stanicom za kontrolu padavina
 • Aktiviranje i deaktiviranje alarma
 • Spisak aktivnosti za vlasnika (odlazak, dolazak dece)
 • Alarmni monitoring