Kontrola pristupa na parkingu. Pregled statusa rampi, korisnika, kartica

konrola_prolaska_vozila

parking sistem

Nudi pregled svih korisnika koji imaju pristup parkingu, kao I svih njegovih kartica (opciono, korisnik može da ima više kartica).

Sistem omogućava da vidite status svih rampi (konektovane ili ne) kao I mogućnost podizanja/spuštanja pritiskom na dugme. 

Mozete preuzeti izvestaje u Excel formatu o ulazima i izlazima korisnika za zadati period za sve korisnike i za svakog korisnika pojedinacno.

Prednosti

  • Pregled kartica
  • Stanje rampi
  • Grupna statistika
  • Tipovi ulaza
  • Izveštaji
  • Podešavanje za svaku karticu posebno
  • Opcije ulaza  – jednom dnevno (za svaku karticu posebno)

Integracija sa teretnim rampama

Mogućnost integracije sa rampama za dostavu robe po potrebi

Kartice i LPR

Kontrola parkinga podržava različite tipove kartica za identifikaciju.

  • RFID 125 kHz, Mifare + 70 drugih tipova kartica (SO14443A: LEGIC Advant1), MIFARE Classic EV12), MIFARE Classic, MIFARE Mini, MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV22), MIFARE DESFire Light3), MIFARE Plus S, X, MIFARE Pro X4), MIFARE Smart MX4), MIFARE Ultralight, MIFARE Ultralight C, MIFARE Ultralight EV1, NTAG2xx, PayPass4), SLE44R35, SLE66Rxx (my-d move)4), Topaz,  ISO14443B, ISO15693, STANDARD 125KHZ, 134,2 KHZ)
  • UHF kartice

Mogućnost povezivanja LPR kamera za prepoznavanje tablica.