Sistemi za kontrolu prolaska vozila

Na ovaj način predstavljen na slici sistem se može koristiti uz MS-VE kao kontrola prolaska vozila putem:

 • UHF RFID tagova
 • LPR kamere(licence plate recognition) čitanje tablica
 • GSM gateway
 • RFID kartica

UHF RFID tagovi se koriste tako što se zalepe na vetrobransko staklo i automatski se odobrava pristup parkingu bez zaustavljanja vozila. UHF RFID čitač je povezan na kontroler AC-100. Takodje umesto UHF RFID čitača može se povezati bilo koji čitač sa Wiegand izlazom.

LPR kamere su pogodne za dinamičko dodavanje pristupa putem unosa tablica u sistem. Pristup se može rezervisati i vremenski ograničiti.

GSM gateway RFM-GE je pogodan za dinamčko dodavanje pristupa putem broja mobilnog telefona korisnika u sistem. Broj korisnika, čijii su brojevi u sistemu može biti i do 100.000.  Prilikom poziva ne ostvaruje se veza, vec se samo identifikuje broj sa kojeg se poziva i ako se nalazi u sistemu, pristup se odobrava. Pristup se može rezervisati i vremenski ograničiti.

Opis softvera

konrola_prolaska_vozila

parking sistem

Nudi pregled svih korisnika koji imaju pristup parkingu, kao I svih njegovih kartica (opciono, korisnik može da ima više kartica).

Sistem omogućava da vidite status svih rampi (konektovane ili ne) kao I mogućnost podizanja/spuštanja pritiskom na dugme. 

Mozete preuzeti izvestaje u Excel formatu o ulazima i izlazima korisnika za zadati period za sve korisnike i za svakog korisnika pojedinacno.

Prednosti

 • Pregled kartica
 • Stanje rampi
 • Grupna statistika
 • Tipovi ulaza
 • Izveštaji
 • Podešavanje za svaku karticu posebno
 • Opcije ulaza  – jednom dnevno (za svaku karticu posebno)

Integracija sa teretnim rampama

Mogućnost integracije sa rampama za dostavu robe po potrebi

Kartice i LPR

Kontrola parkinga podržava različite tipove kartica za identifikaciju.

 • RFID 125 kHz, Mifare + 70 drugih tipova kartica (SO14443A: LEGIC Advant1), MIFARE Classic EV12), MIFARE Classic, MIFARE Mini, MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV22), MIFARE DESFire Light3), MIFARE Plus S, X, MIFARE Pro X4), MIFARE Smart MX4), MIFARE Ultralight, MIFARE Ultralight C, MIFARE Ultralight EV1, NTAG2xx, PayPass4), SLE44R35, SLE66Rxx (my-d move)4), Topaz,  ISO14443B, ISO15693, STANDARD 125KHZ, 134,2 KHZ)
 • UHF kartice

Mogućnost povezivanja LPR kamera za prepoznavanje tablica.